Privacy Policy

Dasivet Dierenartsen BVBA met zetel te Trichelhoek 7, 2430 Eindhout (Laakdal), BE, BE 0445 557 820 (hierna "wij"), verwerkt persoonsgegevens op de website www.dasivet.be (hierna "de website") overeenkomstig met deze privacyverklaring. Bij verdere vragen contacteert u ons best via info@dasivet.be.

Gegevens die verwerkt worden:

Technische informatie (IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem) en informatie met betrekking tot uw browsing gedrag (vb. welke links u aanklikt op de Website, hoe lang of hoeveel keer u een pagina bezoekt). Identiteitsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer).

Hoe deze gegevens bekomen worden

Via cookies (zie verder) vergaren wij technische informatie en informatie over uw browsegedrag.
Bij het invullen van ons contactformulier bekomen wij de ingevulde contactgegevens om te kunnen communiceren.

Waarom worden gegevens verzameld en hoe lang worden die bewaard

Uw technische informatie gebruiken wij voor (i) het verzorgen en verbeteren van de website, (ii) het opmaken van anonieme statistieken en (iii) het verbeteren van uw gebruikservaring bij het bezoeken van de website. Uw contactgegevens gebruiken we om verdere communicatie te garanderen.

Uw technische informatie mogen wij verwerken omdat u enerzijds hiervoor toestemming geeft via de ‘cookie’-banner (zie verder) en anderzijds omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Uw contactgegevens mogen we verwerken om u van antwoord op uw vraag te kunnen voorzien of om uw vraag in te willigen. Het is dan ook noodzakelijk dat wij deze gegevens van u vragen. Vaak dienen wij als onderneming uw persoonsgegevens te verwerken en verder bij te houden omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. 

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zo lang als nodig om de doeleinden te bereiken. Zij zullen dus worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren of aan de wettelijke vereisten te voldoen.


Derde partijen 

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derde partijen: waaronder de host van onze website (wix.com). wix.com garandeert de veilige verwerking en bescherming van persoonsgegevens met de nodige technische en organisatorische maatregelen (firewall, ed).


Uw rechten

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan die verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan met inbegrip van profilering.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen. U kan hiervoor mailen naar info@dasivet.be


Klacht

U kan een klacht indienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).